Gustav har flytta til sitt for-alltid hjem på Ryfoss.