Kattunger gis bort...

Pus"Kattunger gis bort"

Denne setningen finner man ofte i avisen, på oppslagstavler og på Internett. Vanligst selvfølgelig på våren og sommeren. Noen ganger står det en beskrivelse av kattungene, bl.a. kjønn, alder og pelsfarge. Dessverre står det ingenting om krav til de nye eierne. Betyr det at det er likegyldig hvem som overtar den vesle pusen, bare vi selv blir kvitt den? Eller er folk virkelig så naive at de tror alle kattunger får gode hjem?

Dessverre vet vi at det ikke skjer. Svært mange dyr går en trist skjebne i møte. Jeg nevner bl.a. forsømmelse, vanskjøtsel, fraflytting, dumping og avlivning. Dette er faktorer jeg tror de færreste tenker på i det de velger å la hunnkatten sin få kattunger.

Som de fleste vet kan en katt bli opptil 20 år gammel, dermed bar du som eier mange år med ansvar foran deg. Vi ser i mange tilfeller at interessen for pus forsvinner når den ikke lenger er kattunge. Det er alltid foreldrenes ansvar selv om husets barn maste seg til dyret. Ingen dyr fortjener å tilhøre kategorien bruk og kast. God planlegging er derfor viktig for anskaffelse av dyr. Som regel er kattunger gratis, men det koster å ha katt. Mat og sand er en selvfølge for de fleste. Glem heller ikke kastrering/ sterilisering, vaksine, id-merking og ormekur. En ekstra utgiftspost til veterinær hvis pus blir syk eller skadet er også lurt å ta med i regnestykket. Samt noen oppstallingsdøgn på kattepensjonat i ferier hvis du ikke har noen som kan passe dyret for deg. For du har vel ikke tenkt A la pus klare seg selv 3-4 uker hver sommer? For man anskaffer dyr må man undersøke om det er tillatt å ha dyr der man bor, hvis man skal flytte så bor man være klar over at svært mange huseiere ikke ønsker leietakere med kjæledyr.

I dag fødes det flere kattunger enn det er ansvarsfulle eiere. Ta ansvar, få katten din kastrert/sterilisert. På den måten kan du bidra til å redusere antall uønskede kattunger. Vil også minne om hvor viktig id-merking er. Skulle pus komme på avveie er rettmessig eier enkel å finne hvis katten er merket.

(Artikkelen har også stått på trykk i GD og VG, hhv fredag 30. mai 2008 og lørdag 31. mai 2008)