Unngå hjemløse katter! Kastrer og ID-merk katten din!

En katt som både er kastrert og ID-merket – er en katt som blir tatt vare på av en familie som tar ansvar. Både for sin egen katt og for å forhindre lidelse for andre katter.

Hjemløse katter dør IKKE av alderdom. De dør av sult, dehydrering, kulde, sykdom og skader. Med andre ord, de lider i lang, lang tid før de til slutt forlater denne verdenen. Dette burde være en tankevekker for alle som velger å la katten sin få kattunger.

Når det fødes så mange kattunger som det gjør, ender veldig mange av dem opp som hjemløse før de er 1 år gamle. Dette tror jeg de færreste tenker på når Gråpus har fått fire små. Veldig stas selvsagt. Kattungene stelles og koses med, får mye mat og ormekur osv. De vokser fort og ved 12 ukers alder er de flytteklare. Annonse med bilder settes inn på Finn.no og så er det bare å vente i spenning på at noen melder seg. Kanskje er responsen ok, og snart har de fire små fått nye hjem.

Gråpus er superfornøyde, men hvilken garanti har de for at de nye eierne er sitt ansvar bevisst. Her råder ute av øye, ute av sinn. Kan nok nesten garantere at i løpet av det neste året så har minst en av de fire kattungene ikke lenger noe hjem. Den kan ha kommet på avveie, blitt flyttet fra eller dumpet.

Det er trolig skjebnen til en katt som ble funnet i Lillehammer. En dame hadde funnet en apatisk og nærmest livløs katt liggende inntil husveggen sin. Vi trodde kanskje den var blitt påkjørt. Katten ble umiddelbart brakt til veterinær som kunne avkrefte mistanken om påkjørsel. Katten var en godt voksen hunnkatt, svært avmagret, med blødende og veldig betent tannkjøtt. Pulsen var svak, hjertet slo ujevnt og kroppen så avkreftet at hun ikke klarte å reise seg opp. Denne pusen var døende. Katten har hatt et hjem, hun var tam og håndterlig, selv om det måtte være lenge siden noen hadde tatt vare på henne. Kanskje dette var nettopp en av de kattungene du ga bort for noen år siden? Katten ble avlivet etter anbefaling fra veterinæren. 

Hva er kastrering?

Kastrering er et relativt enkelt inngrep hos veterinær som fører med seg flere fordeler.

På folkemunne i dag sier man kastrering om inngrepet som gjøres på hanndyr og sterilisering om inngrepet som gjøres på hunndyr. Dette er faktisk feil. Man kan kastrere både han og hun – og også sterilisere både han og hun.

Kastrering og sterilisering er to forskjellige inngrep som begge gjør dyret steril, men virkningen av inngrepene er noe forskjellig.

Kastrering er det vanligste inngrepet. Her fjernes de kjønnsproduserende kjertlene og dyret mister både trangen til å lete etter make, behovet for å markere og selvfølgelig muligheten til å formere seg.

Ved sterilisering kuttes kun eggleder/sædleder noe som vil medføre at dyret mister evnen til og formerer seg, men katten vil fortsatt ønske å finne en make og fortsatt ha trang til å sloss for å markere sitt område.

Kastrering av katt er et relativt enkelt inngrep som kun i sjeldne tilfeller medfører komplikasjoner. Som regel går både operasjonen og tiden etter inngrepet veldig bra, og dyret får smertestillende og skal være godt lindret. Om komplikasjoner oppstår er de ofte små og forbigående.

Helsemessige fordeler for katten:

  • Reduserer risikoen for jurkreft hos hunnkatter
  • Risikoen for livmorbetennelse er eliminert. Dette er ellers noe som forekommer, spesielt hos eldre hunnkatter. Sykdommen merkes ikke alltid før det har gått en tid og resultatet er i verste fall dødelig.
  • Hannkatter streifer mindre som igjen reduserer risken for at de skal bli utsatt for en ulykke.
  • Kastrerte hannkatter slåss mindre. Noe som igjen sparer katten for lidelser og deg for penger.

Hva er ID-merking?

  • ID-merking gjør at familiedyr som har kommet på avveie kan finne hjem igjen.
  • ID-merket er også et bevis på at katten som er funnet er DIN katt!
  • ID-merking av katt gjøres hos veterinær, som injiserer en liten kapsel med en mikrochip under huden på katten. Mikrochipen er programmert med et nummer, som vil følge katten resten av livet.
  • En katt som blir funnet kan tas med til en veterinær hvor de har skanner for å finne kattens familie i registeret, Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger har også slike skannere.