Dyrevelferd: Stakkars pus

Flyttebilen har reist full av møbler og annet inventar som er møysommelig pakket ned. Godt pakket for at ingenting skal ødelegges under reisen. Huset er dermed tomt og nedvasket. Døra låst og familien har nå flyttet, men på trappa sitter pus.

Fra å være en familiepus har den nå fått en tilværelse som hjemløs. Det er slutt på mat i skåla, seng å sove i og et fang å ligge på.

For de fleste av oss er det helt utenkelig å forlate katten vår, men for mange er dette faktisk en realitet. Dermed har katten blitt et offer for bruk og kastmentaliteten vår. Morsomt med katt helt til vi skal flytte virker det som. Siden i fjor sommer har nesten alle de kattene vi har tatt inn vært fraflyttet. Meldingene har kommet både fra naboer og slektninger av eierne. Kattene har da gått ute på egen hånd alt ifra noen uker til over ett år. Takket være naboer og slektninger som har matet dem er de fortsatt i live da vi får melding om at de har blitt flyttet fra. Likevel er helsetilstanden deres så som så. Kan nevne innvollsorm, øremidd, øyebetennelse og urinvegsinfeksjon.

På oss kan det virke som om altfor mange mennesker anskaffer seg katter uten å tenke over hvilket ansvar de også får på kjøpet. Og at kunnskapen om katter er minimal. Ser ut som enkelte fortsatt tror at katter klarer seg selv, de kan spise mus.

Vil da informere om at flytter du/ dere fra katten, så er det vanskjøtsel av dyr. Katter klarer seg ikke på egen hånd. De sulter, fryser, blir dehydrert, utsatt for skader og sykdommer. Hvis de heller ikke er kastrerte/steriliserte så bidras det også til økt populasjon av hjemløse katter. Vanskjøtsel er brudd på lov om dyrevelferd. Dermed er det faktisk en straffbar handling å flytte fra dyret sitt.

Vil med dette minne om viktigheten av å kastrere/sterilisere og idmerke katten din. Blir tilgangen på kattunger betraktelig mindre heves kattens status. Færre blir katteeiere og færre katter ender opp som hjemløse. Slik det er i dag fødes det langt flere kattunger enn det finnes hjem til. Resultatet blir at altfor mange anskaffer seg katt på impuls og tar ikke det nødvendige ansvaret det er.

Moralen er at anskaffer du deg katt så har du et ansvar så lenge katten lever (opptil 20 år). Uansett hvilke grunn du måtte mene å ha der du setter katten igjen på trappa og flytter ifra den, så kan det ikke forsvares på noen som helst måte. Det er et grovt overgrep mot et levende liv. Det er mye mulig at du ikke trenger katten lengre, men den trenger deg. Og dyr har dessverre ingen mulighet til å velge sine eiere, men er prisgitt den eieren de har. Husk at pus er et levende individ og har krav på et godt og verdig liv.

Oppland Arbeiderblad (11.03.2013)