Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes onsdag 21. mars 2018.

Det finner sted i kafeterian på Gartnerhagen Bo og servicesenter kl. 19 00.

Åpent for alle som har betalt medlemskontigent for 2017.

Vanlige årsmøtesaker, enkel bevertning.

Velkommen!