Om oss

Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn er en frivillig organsisasjon som ivaretar dyrs rettigheter og ivaretar dyr i nød. Ingen av de som er frivillige for Dyrebeskyttelsen Norge mottar lønn eller andre ytelser for sitt arbeid. Innsatsen foregår også på fritiden.

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon, der medlemmene er tilsluttet en lokalforening. Dyrebeskyttelsen Norge jobber på nasjonalt nivå og har som hovedoppgage å sørge for at dyrs rettigheter er ivaretatt gjennom lover og regler. Lokalforeningene skal bidra til at dyrs rettigheter ivaretas lokalt, med fokus på hjemløse og vanskjøttede dyr.

Navnekonvensjonen er lik for alle avdelinger i Norge. "Dyrebeskyttelsen Norge" kommer først for å vise at organisasjonen er tilsluttet den sentrale overbygningen. Deretter kommer lokalforeningen, dvs: "Lillehammer og omegn". Navnekonvensjonen ble vedtatt på landsmøtet i 2011 for å hindre sammenblanding med en rekke andre dyrevernorganisasjoner som ikke er tilsluttet Dyrebeskyttelsen Norge.

I undermenyene finner du offisiell informasjon om både sentralorganisasjonen og lokalforeningen. Der finner du både vedtekter, etisk plattform og diverse foldere og andre nyttige dokumenter.