Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn er en frivillig organsisasjon som ivaretar dyrs rettigheter og ivaretar dyr i nÞd. Ingen av de som er frivillige for Dyrebeskyttelsen Norge mottar lÞnn eller andre ytelser for sitt arbeid. Innsatsen foregÄr ogsÄ pÄ fritiden.

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon, der medlemmene er tilsluttet en lokalforening. Dyrebeskyttelsen Norge jobber pÄ nasjonalt nivÄ og har som hovedoppgage Ä sÞrge for at dyrs rettigheter er ivaretatt gjennom lover og regler. Lokalforeningene skal bidra til at dyrs rettigheter ivaretas lokalt, med fokus pÄ hjemlÞse og vanskjÞttede dyr.

Navnekonvensjonen er lik for alle avdelinger i Norge. "Dyrebeskyttelsen Norge" kommer fÞrst for Ä vise at organisasjonen er tilsluttet den sentrale overbygningen. Deretter kommer lokalforeningen, dvs: "Lillehammer og omegn". Navnekonvensjonen ble vedtatt pÄ landsmÞtet i 2011 for Ä hindre sammenblanding med en rekke andre dyrevernorganisasjoner som ikke er tilsluttet Dyrebeskyttelsen Norge.

I undermenyene finner du offisiell informasjon om bÄde sentralorganisasjonen og lokalforeningen. Der finner du bÄde vedtekter, etisk plattform og diverse foldere og andre nyttige dokumenter.