Omplasseres

Kjekkasen har flyttet til eget hjem i Lillehammer