Omplasseres

Kjekkasen Carl har flyttet til eget hjem i Lillehammer