Fia har fått nytt hjem i Gjøvik

 Vi ønsker Fia og hennes nye familie lykke til og håper de får mange gode år sammen.