Pusur har fått nytt hjem

Vi ønsker Pusur og hans nye familie lykke til