Serina har fått nytt hjem i Gjøvik

Vi ønsker Serina og hennes nye familie lykke til sammen i mange puseår framover.