Nyheter

Innkalling til Årsmøtet 2019

Tid: Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00

 

Sted: Gartnerhagen bo- og servicesenter, Gartnerhagen 1, 2615 Lhmr

 

Sak 1/2018 Valg av møteleder, referent og tellekomité, underskriving   av protokoll

Sak 2/2018 Godkjenne innkalling

Sak 3/2018 Behandling av årsmelding

Sak 4/2018 Revidert regnskap

Sak 5/2018 Budsjett

Sak 6/2018 Innkommende saker

Sak 7/2018 Valg av leder, styre- og varamedlemmer

Sak 8/2018 Valg av valgkomité

Sak 9/2018 Valg av revisor

 

 

Ved spørsmål kontakt oss på e-post: lillehammer@dyrebeskyttelsen.no eller

telefon 93 84 86 39.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert inn til styreleder innen

  1. mars 2019.

 

Sakspapirer vil bli lagt ut på AGA Frisørsalong i Lillehammer

 

Ønsker du å få sakspapirer på e-post? Ta kontakt med oss.

 

Vel møtt til Årsmøtet!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret

Dyrebeskyttelsen Norge, Lillehammer og omegn

Legg igjen et svar