Skip to main content
 

Om oss

Vi kan finne historiske spor etter vår forening helt tilbake til 1907. Da het foreningen ‘Foreningen til Dyrenes Beskyttelse’. Siden den gang har foreningen vært mer eller mindre permanent. Fra 2000 har foreningen vært i drift som Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn.
Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon som har mange lokalforeninger knyttet til seg, som er over hele Norge.

Foreningen vår drives på frivillig basis, og vi har hverken kommunal eller statlig støtte. Vi har ingen hjelpesenter for forlatte dyr så vi er avhengig av alle som har lyst til og hjelpe oss med og huse hjemløse dyr.

Vårt mål er å bedre dyrs rettigheter og livskvalitet gjennom informasjon og holdningskapende arbeid, men i praksis brukes mesteparten av tid, krefter og penger på forlatte katter.

Vi trenger flere fosterhjem!
Kunne du/dere tenke dere å bli med på å skaffe hjemløse dyr et nytt og varig hjem? Vi har for få fosterhjem, og trenger flere frivillige som kunne tenke seg og ta del i denne viktige jobben.
Noe for deg?

Ta kontakt med oss på telefon: 938 48 639 tirs eller tors fra kl 19.00 til 21.00.