Styret og organisasjonen

Juridisk navn: Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Organisasjonsnummer: 983 095 488

For året 2019/2020 består styret av følgende personer:

Leder:

  • Nina B. Jørstad

Styremedlemmer:

  • Marlene Høyesveen
  • Wenche Dragon Lund (kasserer)
  • Liv Monica Flaten
  • Marie Ludvigsen

Varamedlemmer:

  • Gunn Tone Solanki
  • Marita Ø. Braaten
  • Anne Sveen Milling