Styret og organisasjonen

Juridisk navn: Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Organisasjonsnummer: 983 095 488

For året 2020 består styret av følgende personer:

Leder:

  • Nina B. Jørstad, velges for 1 år

Styremedlemmer:

  • Gunn-Tone Solanki, velges for 1 år
  • Stine Nordby, velges for 2 år (Ny)
  • Marie Ludvigsen, ikke på valg
  • Marita Øien Braaten, velges for 2 år

Varamedlemmer:

  • Anne S. Milling, velges for 1 år
  • Anne T. Engesveen, velges for 1 år

Vi har dessverre ingen valgkomite, derfor er det styret/styreleder som utfører denne jobben.