Tim har flytta til sitt for-alltid hjem i Åsmarka.