Styret og organisasjonen

Juridisk navn: Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Organisasjonsnummer: 983 095 488

For året 2021 består styret av følgende personer:

Leder:

  • Nina B. Jørstad, valgt for 1 år

Styremedlem:

  • Katrine Weihing, valgt for 2 år
  • Stine Nordby, ikke på valg
  • Anne T. Engesveen, valgt for 2 år
  • Marita Øien Braaten, ikke på valg

Varamedlem:

  • Finn Olav Sveen, valgt for 1 år
  • Gunn-Tone Solanki, valgt for 1 år

Vi har dessverre ingen valgkomite, derfor er det styret/styreleder som utfører denne jobben.